Author Archives: admin

אפליקציה חדשה – אש רמבם

לאחר הרבה דרישות מצד המשתמשים הוצאנו אפליקציה חדשה אש רמבם מכילה את כל ספר המצוות של הרמב"ם, וכן כל ספרי היד החזקה עם ההקדמות, והכל מנוקד באותיות מאירות עינים. אפשרות חיפוש על כל הטקסט בצורה מהירה ויעילה. אפשרות של סימניות … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

אש תומר דבורה גירסה 2.0

אש תומר דבורה 2.0 עלה לאפ סטור וניתן להורדה. נוספה חלוקת הספר לימי החודש לפי בקשת המשתמשים. נוסף מנגנון ליצירת סימניות. בעזרת השם אנחנו נוסיף סימניות לכל האפליקציות הדומות.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

אש לוח 4.1

 אש לוח גירסה 4.1 זמינה להורדה באפ סטור כל מערכת הטיפול באירועים שונתה בצורה משמעותית, הלוח כיום מסונכרן עם הלוח הרגיל של האייפון הכנסת אירועים רגילים נעשים כמו בלוח של האייפון, ואירועים עבריים באופן שדומה לגירסה הקודמת. אירועים עבריים מוצגים … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

פרשת המן

סגולה נפלאה לפרנסה טובה לקרוא ביום שלישי בשבוע של פרשת בשלח את פרשת המן. פרשת המן מופיעה אצלנו בסידור תחת קטגוריה סגולות ותפילות.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

אש לוח גירסא 3.1

גירסה 3.1 של אש לוח ניתנת להורדה באפ סטור נוספו זמני כניסת ויציאת חגים, וכן זמני התחלת וסיום צום, וכן סוף זמן אכילת חמץ וביעור חמץ. נעשו שיפורים בתצוגה.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

אש חוק לישראל, אש סידור

מי שקרא השבוע בחוק לישראל מן הסתם שם לב שהוא לא קיבל את פרשת וזאת הברכה, כמו בכל הפרשיות הקודמות, והיה צריך להגיע אליה בצורה ידנית. תקלה דומה היתה בסידור בשחרית בקריאת התורה, שלא הופיעה פרשת וזאת הברכה. התקלה הזו … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

אפליקציה חדשה – אש סליחות

לכבוד חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות הוצאנו אפליקציה חדשה אש סליחות מכילה את כל הלכות חודש אלול והסליחות, הלכות ראש השנה ותקיעת שופר, הלכות עשרת ימי תשובה, והלכות יום הכפורים מתוך הספר תורת המועדים להרה"ג רבי דוד יוסף שליט"א וכמובן … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

אש משנה גירסה 3.0

אש משנה גירסה 3.0 ניתן להורדה מאפ סטור. הוספנו פירוש עיקר תוספות יום טוב ושיפרנו את התצוגה על המסך

Posted in Uncategorized | Tagged | 3 Comments

אש תנך גירסא 2.4

תוקנה אי ההתאמה באיוב פרק ג. בקרוב יהיה ניתן להורדה.

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment